top of page

Носиите са вашата връзка с дедите ни!

Аная е ателието, което може да ви предостави най-качествената изработка на български народни носии. Всеки един модел, който предлагаме се изработва по мярка и ние ви гарантираме неговата неповторимост.

Ние вярваме дълбоко в българската народна традиция. Народните носии най-често са били носени за празничните дни. Тяхната изработка е била личното творение на българските девойки, които са показвали изкусните умения да бродират, шият, плетат и работят с подръчните материали. Носиите са плодът на дълъг и пожертвователен труд, преплетен с народни песни, сказки, приказки и гатанки.

Често българите са подарявали носии, антерии, ризи, пояси, калци и бижута за да покажат отдаденост и вярност, преданост и любов. Всяка носия е огледало на личното творчество и умения на нейния творител. Неповторимостта на българските народни носии, които предлагаме, е израз на нашите убеждения: те са вашата връзка с българските ни деди.

bottom of page